Denní nášup

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující - spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

V případě, že se kupující - spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující - spotřebitel může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vzorového formuláře (ke.stažení) poskytovaného prodávajícím, nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem web@interforst.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím).
Dále kupující musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, kompletně s příslušenstvím vrátit zpět na adresu prodávajícího Brněnská 69, Prostějov, 79601 spolu s originálním záručním listem. Po obdržení a překontrolování vráceného zboží, prodávající kupujícímu vrátí zpět celou částku bankovním převodem.

 

(výběr z Obchodních podmínek internetového obchodu firmy INTERFORST)

 
Katalog INTERFORST
katalog
  katalog ke stažení
Katalog INTERFORST 2013
(formát .pdf, velikost 16,5MB)
  objednávka katalogu
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
INFORMACE
SEZONNÍ ZBOŽÍ
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
 1. S- hák
 2. Lesnický tubus 120cm
 3. Opěrná tyč 150cm, 25x25mm
 4. Lano válcované 12mm/DD 156 dr.
 5. Ochrana na stromky Antiknab pr. 7cm/110cm
 6. Vázací drátek k tubusům
 7. Lano válcované 11mm/DD 156 dr.
 8. Dodací a výkupní lístek A4
 9. Chránič terminálu - špička
 10. Chránič terminálu - manžeta
Zasílání novinek