Váš partner pro elektrické ruční nářadí, les a zahradu

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Registrací v e-shopu nebo odesláním objednávky uděluje zákazník prodávajícímu - společnosti INTERFORST CZ, s.r.o. , jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, které prodávajícímu sdělil.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy, eventuálně za účelem zasílání obchodních sdělení a u registrovaných zákazníků také za účelem vedení uživatelských účtů v e-shopu, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Zpracování podléhají adresní a identifikační údaje zákazníků e-shopu v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací/fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.  

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k danému účelu jejich zpracování. V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je osobní údaj spočívající v e-mailové adrese zákazníka uchováván do odvolání jeho souhlasu.

Osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu, s výjimkou předání potřebných údajů (v rozsahu jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) doručujícímu subjektu pro účely doručení zásilky se zbožím kupujícímu včetně oznámení o doručení zásilky formou sms nebo e-mailem apod., a zpracovateli plateb pro účely zpracování úhrady kupní ceny, s čímž kupující výslovně souhlasí.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Prodávajícího lze ohledně zpracování osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese: interforst@interforst.cz, telefonicky na telefonním čísle: 588207240 či oznámením adresovaným na adresu: INTERFORST CZ, s.r.o., Brněnská 4646/69, Prostějov 79601.Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky

 

1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu, nákupu, vstupu do soutěže a / nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

 

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

  • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  • Poskytování personalizovaného obsahu reklamní
  • Zlepšení našich stránek
  • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu
  • Správu soutěže, propagace nebo průzkum


3. E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.

 

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

 

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. VpnMentor také chrání vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

 

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.


6. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, firemním sdělením k vaší objednávce nebo poptávce, zaslání informací o výrobcích, zasílání faktur, nabídek atd. Následně již váš email nevyužíváme a nezasíláme na něj nová reklamní sdělení.


7. Souhlas

 Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

Tato stránka vyžaduje souhlas s ukládáním cookiesSouhlasím